NP Mljet logo

Košarica ukupno: 0,00 kn Prikaži košaricu

Uvjeti prodaje ulaznica za nacionalne parkove i parkove prirode u Hrvatskoj

Prodaja i kupnja ulaznica putem IGeus Internet stranica moguća je samo za nacionalne parkove i parkove prirode (dalje u tekstu: Parkovi) s kojima je Infoart grupa d.o.o. zaključila ugovor o prodaji i naplati ulaznica. Uz ove Uvjete prodaje ulaznica za Parkove putem IGeus Internet stranica u potpunosti se primjenjuju i Opći uvjeti korištenja IGeus internet stranica.

Vrste ulaznica i izdavanje računa

Putem IGeus Internet stranica Korisnici mogu kupiti standardne vrste ulaznica (jednodnevne i višednevne ulaznice) prema važećim cjenicima koji su određeni od strane pojedinog Parka. Korisnik prilikom kupnje ulaznica na IGeus Internet stranicama odabire vrste i količine ulaznica koje želi kupiti.

Korištenje kupljene ulaznice podliježe uvjetima i načinu korištenja ulaznice pojedinog Parka (jednokratni/višekratni ulazak u jednom danu i sl.), a razdoblje korištenja ulaznice određeno je samom vrstom kupljene ulaznice (sezonska, predsezonska, vansezonska itd.). Uvođenjem zakona o fiskalizaciji ulaznica više nema vrijednost računa, već se izdaje račun uz kupljenu ulaznicu.

Račun i ulaznice bit će poslani na prijavljenu e-mail adresu Korisnika, a isti se mogu preuzeti i na korisničkim stranicama (korisničkom računu Korisnika).

Ukoliko Korisnik želi izdavanje R1 računa, Korisnik obavezno unosi podatke potrebne za izdavanje R1 računa prije same potvrde narudžbe i plaćanja. Korisnik odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine. Naknadne promjene nisu moguće.

Print@Home ulaznice - preuzimanje i korištenje

Print@Home je usluga ispisa ulaznice kupljene putem IGeus Internet stranica (Print@Home ulaznica). Svaka Print@Home ulaznica na sebi ima ispisan zasebni (jedinstveni) Web kod. Za svaku ulaznicu ispisuje se jedna Print@Home ulaznica s jednim Web kodom.

Po završenoj kupnji Korisnik je dužan ispisati kupljenu Print@Home ulaznicu i ponijeti istu sa sobom prilikom dolaska u Park. Naknadni ispis Print@Home ulaznice na prodajnim mjestima Parka nije moguć. Prilikom dolaska u Park Korisnik je dužan očitati Print@Home ulaznicu na uređajima za kontrolu ulaza u Park ili predočiti istu djelatniku Parka zaduženog za kontrolu ulaza u Park, a kako bi se izvršila validacija i poništenje Print@Home ulaznice.

Korisnik koji koristi ulaznicu za posebnu kategoriju posjetitelja, tj. ulaznicu s povlaštenom cijenom (dječje, studentske i dr. ulaznice) dužan je djelatniku Parka zaduženog za kontrolu ulaza u Park predočiti valjanu ispravu kojom Korisnik dokazuje svoje pravo korištenja ulaznice s posebnom cijenom, odnosno ulaznice za posebnu kategoriju posjetitelja.

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje ili mijenjanje Print@Home ulaznice!

Ukoliko se pojavi duplikat Print@Home ulaznice, pravo ulaza i valjanost ulaznice ostvaruje prva osoba koja takvu Print@Home ulaznicu očita na uređajima za kontrolu ulaza ili predoči istu djelatniku Parka koji je zadužen za kontrolu ulaznica.

Korisnik je odgovoran za ispis i korištenje Print@Home ulaznice koju će zaprimiti na prijavljenu e-mail adresu nakon završenog postupka kupnje putem IGeus Internet stranica. Infoart grupa d.o.o. i Parkovi nisu odgovorni u slučaju pojave duplikata Print@Home ulaznice, kao i u slučaju bilo kojeg drugog načina zlouporabe izdane, naplaćene i isporučene Print@Home ulaznice.

U slučaju prenošenja Print@Home ulaznice sa Korisnika (kupca) na treću osobu, ovi Uvjeti se prenose i primjenjuju na svakodobnog imatelja odnosne ulaznice. Korisnik je obvezan ukazati osobi kojoj prenosi ulaznicu na odredbe ovih Uvjeta.

Za sve dodatne informacije o Parku (radno vrijeme, znamenitosti, događanja i dr.) te vrstama i načinu korištenja ulaznica, Korisnika se ovim putem upućuje na službene internet stranice Parka.

Otkazivanje i/ili zamjena kupljenih ulaznica

Sve narudžbe i kupovine ulaznica putem IGeus internet stranica su obvezujuće i konačne, te se iste ne mogu otkazati ili izmijeniti. Svaka ulaznica kupljena putem IGeus Internet stranica postaje važeća nakon završenog postupka kupovine, tj. poslane Potvrde o kupovini i izdanog računa.

Ukoliko se Print@Home ulaznica ne iskoristi, nije moguće vratiti istu i ostvariti povrat sredstava.

Prigovori i Reklamacije

Svi prigovori i reklamacije mogu se slati u pisanom obliku poštom ili putem e-maila na:

  • Infoart grupa d.o.o., Lastovska 23, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 60162542127, e-mail support@igeus.hr
  • ili direktno na pružatelja usluge, tj. Park za koji su kupljene ulaznice.